Hướng dẫn kết nối

Kết nối tới Telegram của Cashback.com.vn qua link bên dưới, Nhập mã kích hoạt & chọn "Gửi".