Hướng dẫn kết nối

Kết nối tới Zalo của Cashback.com.vn qua link bên dưới, Nhập mã kích hoạt & chọn "Gửi".